bluffaktura_bolagsmaklaren

Vi varnar småföretagare för en ny bluffaktura, som många trott har kommit från oss på Bolagsverket. Polisen rapporterar att många småföretagare polisanmält att de blivit fakturerade av ett företag, som skickat ut en begäran om komplettering av uppgifter.

Så här skriver Polisen – bedrägeri på Facebook:

De flesta tror att blanketten kommer från Bolagsverket och läser den därför inte så noga, utan fyller i de begärda uppgifterna och signerar.

I själva verket är utskicket ett ”erbjudande” om att teckna sig för en slags upplysningstjänst, vilken kostar cirka 5 000 kronor per år. Avtalstiden är 24 månader, med 12 månaders automatisk förlängning om inte uppsägning sker.

Blanketten har en logotyp i övre vänstra hörnet som påminner om Försäkringskassans. Det officiella formspråket i kombination med stora textmassor tycks lura den mindre uppmärksamme, trots att det på flera ställen är angivet att utskicket endast är ett erbjudande.

Läs mer på Polisens Facebooksida.

Polisen Bedrägeri – Om Bluffaktura

bluffaktura_bolagsmaklaren

Så ser utskicket ut att jämföra med Bolagsverkets kuvert längst ner.

Källa: Bolagsverket

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga