okning_foretagande_bolagsmaklaren

I juni ökade nyföretagandet i landet med 14,9 procent. Under juni nyregistrerades 4 879 företag på Bolagsverket jämfört med 4 246 i fjol. För det första halvåret av 2015, perioden januari-juni, blev det totalt sett en ökning med 1,5 procent jämfört med 2014. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Nyregistreringarna under juni månad ökade för de vanligaste företagsformerna, aktiebolagen med hela 20,1 procent och antalet enskilda näringsidkare med 6,9 procent.

– Under 2014 ökade det totala antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket med tre procent och även 2015 inleddes starkt med en ökning på drygt fyra procent under det första kvartalet. I april såg vi en ganska kraftig rekyl, men sedan har det skett en rejäl återhämtning nu under maj-juni, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

– För årets sex första månader har antalet nyregistrerade företag på Bolagsverket totalt sett ökat med 1,5 procent jämfört med samma period 2014.

Företagsform Juni 2015 Förändring, antal Förändring, procent
Aktiebolag 3406 571 20.1
Enskild näringsidkare 1147 74 6.9
Handelsbolag 282 -10 -3.4
Kommanditbolag 44 -2 -4.3
Totalt 4879 633 14,9

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i juni 2015 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

Handläggningstiden på Bolagsverket är för närvarande 4 dagar för att registrera ett nybildat aktiebolag. För övriga företagsformer och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är handläggningstiderna cirka 7 arbetsdagar.

Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider”.

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Du kan även se resultatet presenterat som diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Under externa länkar hittar du en länk till Nyföretagarbarometern.

Nyföretagarbarometern

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga