okning_foretagande_bolagsmaklaren

I november ökade nyföretagandet i landet markant med drygt 16 procent. Totalt nyregistrerades 860 fler företag i november i år jämfört med samma månad förra året, en ökning med 16,1 procent. Antalet nya aktiebolag ökade med 23,5 procent. Nyföretagandet i landet har totalt sett ökat med 2,6 procent under hela 2015.

I november registrerades 6 190 nya företag i hela landet jämfört med 5 330 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Nyregistreringen av aktiebolag och kommanditbolag ökade samtidigt som övriga företagsformer minskar. Fler och fler väljer aktiebolagsformen framför att vara enskild näringsidkare eller att starta handelsbolag.

– Nyföretagandet ökade under maj-juli, backade under augusti-oktober, för att sedan nu åter öka i november. Under hela 2015 har vi hittills sett en total ökning med 2,6 procent jämfört med förra året, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Företagsform Juni 2015 Förändring, antal Förändring, procent
Aktiebolag 4565 869 23.5
Enskild näringsidkare 1276 -16 -1.2
Handelsbolag 276 -13 -4.5
Kommanditbolag 73 20 37.7
Totalt 6190 860 16,1

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i november 2015 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

Nyföretagande per län

Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under november. Största ökningen hade Jämtlands län med plus 61,7 procent och Kronobergs län med 57,5 procent. Största minskningen hade Värmlands län med minus 22,9 procent.

Se all länsvis statistik på Mynewsdesk

Handläggningstider

Handläggningstiden är för närvarande cirka 4 dagar för att registrera ett nytt aktiebolag och 8 dagar för övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.

Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider”.

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Nyföretagarbarometern

Källa: Bolagsverket

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga