rot_rut_avdrag_bolagsmaklaren

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag, bland annat sänks rotavdraget till 30 procent av arbetskostnaden.

De nya reglerna i korthet:

  • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
  • Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år.
  • Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
  • Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

Har du utfört rot- eller rutarbete i slutet av året?

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om de nya reglerna. Där hittar du även information för dig som utför rot- eller rutarbete, bland annat vad du ska tänka på innan årsskiftet.

Källa: Verksamt

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga