okning_foretagande_bolagsmaklaren

Nyföretagandet i landet fortsätter att öka. I juli nyregistrerades 3 715 företag på Bolagsverket jämfört med 3 216 i fjol, en ökning med hela 15,5 procent. Antalet nya aktiebolag ökade med över 31 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Nyregistreringen av aktiebolag ökade samtidigt som övriga företagsformer minskar. Fler och fler väljer aktiebolagsformen framför att vara enskild näringsidkare eller att starta handelsbolag.

– Nyföretagandet har ökat sedan i maj och under hela 2015 har vi hittills sett en total ökning med 2,7 procent, jämfört med samma period förra året, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Företagsform Juli 2015 Förändring, antal Förändring, procent
Aktiebolag 2795 663 31.1
Enskild näringsidkare 729 -88 -10.8
Handelsbolag 168 –38 -18.4
Kommanditbolag 23 -38 -62.3
Totalt 3715 499 15.5

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i juli 2015 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

Handläggningstiden på Bolagsverket är för närvarande fem dagar för att registrera ett nybildat aktiebolag. För övriga företagsformer och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är handläggningstiderna cirka 17 arbetsdagar, detta på grund av stora ärendemängder under sommarperioden.

Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider”.

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Nyföretagarbarometern

Källa: Bolagsverket

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga