bidrag_bolagsmaklaren

Visste du att du som arbetsgivare kan få bidrag av Försäkringskassan för att exempelvis förebygga sjukfall på din arbetsplats. I dag är det många arbetsgivare som missar att ansöka om bidraget.

Bidraget kallas arbetsplatsnära stöd, och gör det enklare för dig som arbetsgivare att ta ansvar för dina anställdas hälsa.

– Ju tidigare en insats sätts in, desto större effekt kan den få, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Hjälp med kartläggning och hjälpmedel

Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • om det finns risk för att den anställda kan bli sjukskriven
  • om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivningen.

En insats kan till exempel handla att om att få hjälp med att kartlägga den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider, och se om dessa behöver anpassas. Det kan också handla om hjälp med eventuella arbetshjälpmedel.

Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

Källa: Verksamt

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga