arsredovisningar_bolagsmaklaren

Juli är lika med årsredovisningstider för Bolagsverket. Fredagen den 31 juli är dagen då aktiebolag med räkenskapsår som avslutas sista december ska vara inne med räkenskapshandlingarna. Många företagare väntar i vanlig ordning med att skicka in sina årsredovisningar och en del skickar inte in alls och drabbas därmed av förseningsavgifter.

– Den 20 juli hade vi fått in 225 000 årsredovisningar och det är 269 000 aktiebolag som ska skicka in under den här perioden. 16 procent har med andra ord inte skickat in ännu, säger Erika Melander, kompetensområdesansvarig på registeravdelningen.

– Under 2014 var det 9 447 aktiebolag som missade deadline 31 juli och drabbades av förseningsavgifter. Det ser ut att bli ungefär lika många i år, samtidigt har antalet aktiebolag ökat så andelen företag som missar ser därför procentuellt ut att bli något färre, säger Erika.

Skicka in årsredovisningen i tid!

Topp den 1 juli

Toppen för en enskild dag hittills i sommar nåddes den 1 juli när Bolagsverket diarieförde 6 581 årsredovisningar. I vanlig ordning väntas också en anstormning den 31 juli.

Tips i årsredovisningstider

Många samtal som kommer till oss gäller frågan om en årsredovisning kommit in. Det är något som du kan kolla själv i tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Samma gäller frågan om det går att få anstånd med att skicka in årsredovisningen i tid. Svaret på den frågan är alltid nej.

Sök företagsfakta

Vill du se hur det går för dina affärspartner och konkurrenter? När årsredovisningarna är registrerade finns de att beställa i Bolagsverkets e-tjänst Sök företagsfakta.

Korta fakta om årsredovisningar

  • Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning varje år.
  • Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.
  • Vi kan inte ge anstånd.

Källa: Bolagsverket

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga