enklare-foretagare

I juli 2014 fick Bolagsverket, tillsammans med Skatteverket, Tillväxtverket och Uppgiftslämnarutredningen, ett regeringsuppdrag att vidareutveckla företagarsajten verksamt.se med ett system för företagens uppgiftslämnande. Det är vi nu klara med!

I mars 2015 levererades den första delen av uppdraget för att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och samordna det med verksamt.se. Sedan dess har arbetet med att förenkla uppgiftslämnande fortsatt. Den 16 juni var det dags för nästa del.

Tjänsterna uppgiftskrav.se och Mina sidor på verksamt.se har förbättrats och vidareutvecklats. Nya sökmöjligheter, tydligare presentation av sökresultat och möjligheten att se fler uppgifter om sitt företag från bland annat Skatteverket och Statistiska centralbyrån (SCB), är några steg för att förenkla för Sveriges företagare.

För att fånga upp företagens behov av de nya tjänsterna på verksamt.se har vi gjort kvalitativa tester med företagare, bland annat djupintervjuer. Synpunkterna har lett till förbättringar i både utseende och funktionalitet på Mina sidor och e-tjänsten Lämna uppgifter och Sök tillstånd på verksamt.se.

På sidan Minskat och förenklat uppgiftslämnande kan du läsa mer om uppdraget att förenkla uppgiftslämnandet för företagen.

CategoryNyheter
bolagsmaklaren_footer_logga